PAYMENT LINK

„Pay by Link “ili „plaćanje putem linka“ predstavlja proces naplate gde hotel generiše link koji gosta šalje direktno na stranicu na kojoj može videti relevante detalje i bezbedno izvršiti plaćanje svojom karticom. Prodaju udaljenim potrošacima trgovac obavlja telefonom ili drugim uobičajenim kanalom, a informacije o plaćanju pošalje SMS porukom/mejlom koji sadrži link za online plaćanje.

“Pay by Link” or “payment via link” is a payment process where the hotel generates a link that directs the guest to a page where they can view relevant details and securely make a payment with their card. The merchant conducts sales to remote customers over the phone or through another usual channel, and sends the payment information via SMS/email containing the link for online payment.

Način plaćanja- The payment possibilities

Kupovine Pay By Link servisom mogu da se izvrše sa platnim karticama VISA, DINA, MasterCard i Maestro.

Purchases using the Pay By Link service can be made with VISA, DINA, MasterCard, and Maestro payment cards.

Politika privatnosti- Privacy Policy

https://www.metropolpalace.com/politika-privatnosti/

https://www.metropolpalace.com/privacy-policy/

Zaštita podataka o transakciji- Transaction data protection

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

During payment, card data entry, confidential information is transmitted via a public network in a protected (encrypted) form. Payment card information is not available to our system at any moment.

 

Uslovi koriščenja-Terms of use

Smeštajna jedinica se rezerviše elektronskim odabirom određenog proizvoda (tipa sobe) i njegovim dodavanjem u potrošačku korpu klikom na dugme “Dodaj u korpu”.Cene na našem sajtu su iskazane sa uračunatim PDV-om i nema skrivenih troškova. Soba se smatra rezervisanom u trenutku kada kupac konačno potvrdi rezervaciju klikom na dugme “Potvrdi rezervaciju” u poslednjem koraku na strani za pravljenje rezervacije. Ukoliko naš tim nije u mogućnosti da isporuči bilo koji od rezervisanih soba, kontaktiraće gosta po pitanju zamene kategorije raspoložive sobe ili otkazivanja rezervacije, putem e-pošte ili telefonskim putem. Sve ostale rezervisane sobe će biti isporučene u skladu sa ovim uslovima i pravilima.

The accommodation unit is reserved electronically by selecting a specific product (room type) and adding it to the shopping cart by clicking the “Add to Cart” button. Prices on our website are displayed with VAT included, and there are no hidden costs. A room is considered reserved at the moment the customer finally confirms the reservation by clicking the “Confirm Reservation” button in the final step on the reservation page. If our team is unable to deliver any of the reserved rooms, they will contact the guest regarding the replacement of the room category or the cancellation of the reservation via email or phone. All other reserved rooms will be delivered in accordance with these terms and conditions.

Politika reklamacija – Povračaj sredstava -Pravo na odustajanje- Dostava i ograničenja

Return Policy – Refund – Right of Withdrawal – Delivery and Restrictions

FLEXIBLE RATE

Payment policy

Payment card guarantee is required to secure your reservation. The Hotel reserves the right to pre-authorise credit cards prior to the guest’s arrival.
The payment card of the Reservation should be present at the time of the check in.
Please contact our reservations department in any other case reservations@metropolpalace,com

Cancellation policy

 Free cancellation before 14:00 (local property time)

If cancelled up to 2pm, 1 day prior to arrival no cancellation fees apply.
For cancellations later, the cancellation fee is equal to amount of the 1st night.
In case of a no-show the total amount of the reservation will be charged as cancellation fee.

Please contact our reservations department in any other case reservations@metropolpalace,com

FLEKSIBILNA TARIFA

Politika plaćanja

Garancija platnom karticom je potrebna za potvrdu vaše rezervacije.

Hotel zadržava pravo da prethodno autorizuje kreditne kartice pre dolaska gosta.

Platna kartica korišćena za rezervaciju mora biti prisutna prilikom prijave.

Molimo kontaktirajte naše odeljenje rezervacija u bilo kojem drugom slučaju na reservations@metropolpalace.com.

Politika otkazivanja

 Besplatno otkazivanje pre 14:00 (lokalno vreme objekta)

 Ako se otkaže do 14:00, dan pre dolaska, ne primenjuju se naknade za otkazivanje.

Za kasnija otkazivanja, naknada za otkazivanje je jednaka iznosu za prvu noć.

 U slučaju nedolaska, ukupan iznos rezervacije biće naplaćen kao naknada za otkazivanje.

Molimo kontaktirajte naš odeljak za rezervacije u bilo kojem drugom slučaju na reservations@metropolpalace.com.

NON REFUNDABLE RATE

Payment policy

Full prepayment is required to secure your reservation.
The credit card of the Reservation should be present at the time of the check in.
Please contact our reservations department in any other case reservations@metropolpalace,com

Cancellation policy

Free cancellation is not available for this rate.

If cancelled any time after the reservation, cancellation fees apply equal to the total amount of the reservation.

Please contact our reservations department in any other case reservations@metropolpalace,com

TARIFA BEZ POVRAĆAJA SREDSTAVA

Politika plaćanja

Potrebno je potpuno plaćanje unapred da bi se vaša rezervacija osigurala.

Kreditna kartica korišćena za rezervaciju mora biti prisutna prilikom prijave.

Molimo kontaktirajte naš odeljenje za rezervacije u bilo kojem drugom slučaju na reservations@metropolpalace.com.

Politika otkazivanja

Besplatno otkazivanje nije dostupno za ovu tarifu.

 Ako se otkaže bilo kada nakon rezervacije, primenjuju se naknade za otkazivanje u iznosu ukupne vrednosti rezervacije.

Molimo kontaktirajte naše odeljenje za rezervacije u bilo kojem drugom slučaju na reservations@metropolpalace.com.

Izjava kursne razlike- Currency rate

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu. Hvala Vam na razumevanju.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in shown currency into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations/your issuing bank. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site and your credit card bank statement. Thank you for your understanding.